Postavi u Favorites Početna strana Kontakt

srpski   english   

 

 

 

Physics

Interesovanje za matematiku i prirodne nauke Stanko je pokazao još u osnovnoj školi i kao vukovac se upisao u Gimnaziju "Filip Višnjić" u prvu generaciju matematičko-fizikalno programerske struke. Matururao je sa generacijom 1990.

 

 

 

 

Nakon odsluženja vojnog roka u jesen 1991. godine Stanko odlazi na studije koje je upisao 1990. godine kao redovan student na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

1995. godine je apsolvirao na obrazovnom profilu Profesor fizike, ubrzo se zaposlio van struke i zbog toga zapostavio završne ispite i diplomski rad. Ipak, treba očekivati da će se ova velika životna greška brzo ispraviti i Stanko već pravi velike korake ka tome.